CascadiaPHP 2024

svn_add

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_addSchedules the addition of an item in a working directory

Açıklama

svn_add(string $path, bool $recursive = true, bool $force = false): bool

Adds the file, directory or symbolic link at path to the working directory. The item will be added to the repository the next time you call svn_commit() on the working copy.

Bağımsız Değişkenler

path

Path of item to add.

Bilginize: Göreli yollar, geçerli çalışma dizini PHP çalıştırılabilirini içeren dizinlerden biriymiş gibi çözümlenir. Betiğin çalıştırıldığı dizini kullanmak için realpath() işlevi veya dirname(__FILE__) kullanılır.

recursive

If item is directory, whether or not to recursively add all of its contents. Default is true

force

If true, Subversion will recurse into already versioned directories in order to add unversioned files that may be hiding in those directories. Default is false

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 svn_add() example

In a working directory where svn status returns:

$ svn status
?      foobar.txt

...this code:

<?php
svn_add
('foobar.txt');
?>

...will schedule foobar.txt for addition into the repository.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top