PHPCon Poland 2024

svn_fs_contents_changed

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_contents_changedReturn true if content is different, false otherwise

Açıklama

svn_fs_contents_changed(
    resource $root1,
    string $path1,
    resource $root2,
    string $path2
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Return true if content is different, false otherwise

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top