svn_import

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_importImports an unversioned path into a repository

Açıklama

svn_import(string $path, string $url, bool $nonrecursive): bool

Commits unversioned path into repository at url. If path is a directory and nonrecursive is false, the directory will be imported recursively.

Bağımsız Değişkenler

path

Path of file or directory to import.

Bilginize: Göreli yollar, geçerli çalışma dizini PHP çalıştırılabilirini içeren dizinlerden biriymiş gibi çözümlenir. Betiğin çalıştırıldığı dizini kullanmak için realpath() işlevi veya dirname(__FILE__) kullanılır.

url

Repository URL to import into.

nonrecursive

Whether or not to refrain from recursively processing directories.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Basic example

This example demonstrates a basic use-case of this function. To import a directory named new-files into the repository at http://www.example.com/svnroot/incoming/abc, use:

<?php
svn_import
(realpath('new-files'), 'http://www.example.com/svnroot/incoming/abc', false);
?>

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top