PHPCon Poland 2024

svn_fs_change_node_prop

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_change_node_propReturn true if everything is ok, false otherwise

Açıklama

svn_fs_change_node_prop(
    resource $root,
    string $path,
    string $name,
    string $value
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Return true if everything is ok, false otherwise

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top