svn_fs_is_file

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_is_fileDetermines if a path points to a file

Açıklama

svn_fs_is_file(resource $root, string $path): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Determines if the given path points to a file.

Bağımsız Değişkenler

root

path

Dönen Değerler

Returns true if the path points to a file, false otherwise.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
ytcheng at qq dot com
13 years ago
<?php
$repos
= svn_repos_open($this->sourceRoot);
$fs = svn_repos_fs($repos);
$head = svn_fs_youngest_rev($fs);
$fsroot = svn_fs_revision_root($fs,$head);
echo
svn_fs_is_file($fsroot,$path);
?>
To Top