PHP 7.4.24 Released!

svn_fs_is_file

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_is_fileReturn true if the path points to a file, false otherwise

Açıklama

svn_fs_is_file(resource $root, string $path): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Return true if the path points to a file, false otherwise

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
ytcheng at qq dot com
10 years ago
<?php
    $repos
= svn_repos_open($this->sourceRoot);
   
$fs = svn_repos_fs($repos);
   
$head = svn_fs_youngest_rev($fs);
   
$fsroot = svn_fs_revision_root($fs,$head);
    echo
svn_fs_is_file($fsroot,$path);
?>
To Top