CascadiaPHP 2024

svn_fs_is_dir

(PECL svn >= 0.2.0)

svn_fs_is_dirDetermines if a path points to a directory

Açıklama

svn_fs_is_dir(resource $root, string $path): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Determines if the given path points to a directory.

Bağımsız Değişkenler

root

path

Dönen Değerler

Returns true if the path points to a directory, false otherwise.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top