PHPCon Poland 2024

svn_fs_node_prop

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_fs_node_propReturns the value of a property for a node

Açıklama

svn_fs_node_prop(resource $fsroot, string $path, string $propname): string
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Returns the value of a property for a node

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top