CascadiaPHP 2024

svn_checkout

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_checkoutChecks out a working copy from the repository

Açıklama

svn_checkout(
    string $repos,
    string $targetpath,
    int $revision = ?,
    int $flags = 0
): bool

Checks out a working copy from the repository at repos to targetpath at revision revision.

Bağımsız Değişkenler

repos

String URL path to directory in repository to check out.

targetpath

String local path to directory to check out in to

Bilginize: Göreli yollar, geçerli çalışma dizini PHP çalıştırılabilirini içeren dizinlerden biriymiş gibi çözümlenir. Betiğin çalıştırıldığı dizini kullanmak için realpath() işlevi veya dirname(__FILE__) kullanılır.

revision

Integer revision number of repository to check out. Default is HEAD, the most recent revision.

flags

Any combination of SVN_NON_RECURSIVE and SVN_IGNORE_EXTERNALS.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Basic example

This example demonstrates how to check out a directory from a repository to a directory named calc:

<?php
svn_checkout
('http://www.example.com/svnroot/calc/trunk', dirname(__FILE__) . '/calc');
?>

The dirname(__FILE__) call is necessary in order to convert the calc relative path into an absolute one. If calc exists, you can also use realpath() to retrieve an absolute path.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
leonardodarosa23 at gmail dot com
8 years ago
For those who are trying to use this while they don't patch out the SVN_IGNORE_EXTERNALS constant that is missing, I've found the equivalent integer flag if you want to use before the official release:

if(!defined('SVN_IGNORE_EXTERNALS'))
define('SVN_IGNORE_EXTERNALS', 128);
To Top