ZipArchive::GetStatusString

(PHP 5 >= 5.2.7, PHP 7, PHP 8)

ZipArchive::GetStatusStringDurum hata iletilerini, sistem ve/veya zip iletilerini döndürür

Açıklama

ZipArchive::GetStatusString ( ) : string

Durum hata iletilerini, sistem ve/veya zip iletilerini döndürür

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false yoksa bir dizge döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top