ZipArchive::unchangeIndex

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8, PECL zip >= 1.1.0)

ZipArchive::unchangeIndexİndisi belirtilen girdideki değişiklikleri geri alır

Açıklama

ZipArchive::unchangeIndex ( int $indis ) : mixed

İndisi belirtilen girdideki değişiklikleri geri alır.

Değiştirgeler

indis

Girdi indisi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top