trader_aroon

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_aroonAroon

Descripción

trader_aroon(array $high, array $low, int $timePeriod = ?): array

Parámetros

high

Precio alto, array de valores reales.

low

Precio bajo, array de valores reales.

timePeriod

Número del periodo. Rango válido desde 2 hasta 100000.

Valores devueltos

Devuelve un array con los datos calculados o false en caso de fallo.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
geekgirl dot joy at gmail dot com
1 year ago
<?php
/*
The Aroon indicator is used to identify price trend changes as well as the strength of the trend.
*/

$highs = array(118.99, 119.14, 120.5, 115.23, 115.93, 118.829, 116, 112.2, 110.88, 110.19, 112.86, 112.11, 110.25, 112.44);
$lows = array(112.68, 115.26, 112.5, 110, 112.8, 113.61, 112.04, 108.71, 106.09, 103.1, 109.16, 106.77, 105, 107.67);

$time_period = 5;   

var_dump(trader_aroon($highs, $lows, $time_period));

/*
array(2) {
  [0]=>
  array(9) {
    [5]=>
    float(60)
    [6]=>
    float(40)
    [7]=>
    float(100)
    [8]=>
    float(100)
    [9]=>
    float(100)
    [10]=>
    float(80)
    [11]=>
    float(60)
    [12]=>
    float(40)
    [13]=>
    float(20)
  }
  [1]=>
  array(9) {
    [5]=>
    float(40)
    [6]=>
    float(20)
    [7]=>
    float(0)
    [8]=>
    float(40)
    [9]=>
    float(20)
    [10]=>
    float(0)
    [11]=>
    float(0)
    [12]=>
    float(60)
    [13]=>
    float(40)
  }
}
*/
To Top