PHP 7.4.24 Released!

trader_bop

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_bopEquilibrio de poder

Descripción

trader_bop(
    array $open,
    array $high,
    array $low,
    array $close
): array

Par√°metros

open

Precio de apertura, array de valores reales.

high

Precio alto, array de valores reales.

low

Precio bajo, array de valores reales.

close

Precio de cierre, array de valores reales.

Valores devueltos

Devuelve un array con los datos calculados o false en caso de fallo.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
geekgirl dot joy at gmail dot com
7 months ago
<?php

$opens
= array(135.83, 139.52, 143.43, 143.6);
$highs = array(136.74, 141.99, 144.3, 144.3);
$lows = array(130.21, 136.7, 140.41, 141.37);
$closes = array(131.96, 137.09, 142.06, 143.16);

// (Close - Open) / (High - Low)
$Balance_Of_Power = trader_bop($opens, $highs, $lows, $closes);

var_dump($Balance_Of_Power);
/*
array(4) {
  [0]=>
  float(-0.593) // (131.96 - 135.83) / (136.74 - 130.21)
  [1]=>
  float(-0.459) // (137.09 - 139.52) / (141.99 - 136.7)
  [2]=>
  float(-0.352) // (142.06 - 143.43) / (144.3 - 140.41)
  [3]=>
  float(-0.15)  // (143.16 - 143.6) / (144.3 - 141.37)
}
*/
To Top