trader_ma

(PECL trader >= 0.2.0)

trader_maMedia móvil

Descripción

trader_ma(array $real, int $timePeriod = ?, int $mAType = ?): array

Parámetros

real

Array de valores reales.

timePeriod

Número del periodo. Rango válido desde 2 hasta 100000.

mAType

Tipo de media móvil. Se debería usar la serie de constantes TRADER_MA_TYPE_*.

Valores devueltos

Devuelve un array con los datos calculados o false en caso de error.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
geekgirl dot joy at gmail dot com
1 year ago
<?php
$closes
= array(112.82, 117.32, 113.49, 112, 115.355, 115.54, 112.13, 110.34, 106.84, 110.08, 111.81, 107.12, 108.22, 112.28);

var_dump(trader_ma($closes, 3, TRADER_MA_TYPE_SMA));

/*
array(12) {
  [2]=>
  float(114.543)  // (112.82 + 117.32 + 113.49) / 3 = 114.54333333333
  [3]=>
  float(114.27)   // (117.32 + 113.49 + 112) / 3 = 114.27
  [4]=>
  float(113.615)  // (113.49 + 112 + 115.355) / 3 = 113.615
  [5]=>
  float(114.298)  // (112 + 115.355 + 115.54) / 3 = 114.29833333333
  [6]=>
  float(114.342)  // (115.355 + 115.54 + 112.13) / 3 = 114.34166666667
  [7]=>
  float(112.67)   // (115.54 + 112.13 + 110.34) / 3 = 112.67
  [8]=>
  float(109.77)   // (112.13 + 110.34 + 106.84) / 3 = 109.77
  [9]=>
  float(109.087)  // (110.34 + 106.84 + 110.08) / 3 = 109.08666666667
  [10]=>
  float(109.577)  // (106.84 + 110.08 + 111.81) / 3 = 109.57666666667
  [11]=>
  float(109.67)   // (110.08 + 111.81 + 107.12) / 3 = 109.67
  [12]=>
  float(109.05)   // (111.81 + 107.12 + 108.22) / 3 = 109.05
  [13]=>
  float(109.207)  // (107.12 + 108.22 + 112.28) /3 = 109.20666666667
}
*/
To Top