PHP 8.0.6 Released!

fann_descale_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_descale_trainDescale input and output data based on previously calculated parameters

Açıklama

fann_descale_train ( resource $ann , resource $train_data ) : bool

Descale input and output data based on previously calculated parameters.

Değiştirgeler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

train_data

Sinir ağı eğitim verisi özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top