fann_destroy_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_destroy_trainDestructs the training data

Açıklama

fann_destroy_train(resource $train_data): bool

Destructs the training data

Bağımsız Değişkenler

train_data

Sinir ağı eğitim verisi özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top