PHPCon Poland 2024

fann_get_errstr

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_get_errstrReturns the last errstr

Açıklama

fann_get_errstr(resource $errdat): string

Returns the last errstr.

Bağımsız Değişkenler

errdat

Ya sinir ağı özkaynağı veya sinir ağı eğitim verisi özkaynağı.

Dönen Değerler

The last error string, or false on error.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top