CascadiaPHP 2024

fann_duplicate_train_data

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_duplicate_train_dataReturns an exact copy of a fann train data

Açıklama

fann_duplicate_train_data(resource $data): resource

Returns an exact copy of a fann train data resource.

Bağımsız Değişkenler

data

Sinir ağı eğitim verisi özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda eğitim verisi özkaynağı, on success, hata durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top