CascadiaPHP 2024

fann_set_rprop_decrease_factor

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_rprop_decrease_factorSets the decrease factor used during RPROP training

Açıklama

fann_set_rprop_decrease_factor(resource $ann, float $rprop_decrease_factor): bool

Sets the decrease factor used during RPROP training.

Bağımsız Değişkenler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

rprop_decrease_factor

The decrease factor.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top