PHP Velho Oeste 2024

fann_set_error_log

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_error_logSets where the errors are logged to

Açıklama

fann_set_error_log(resource $errdat, string $log_file): void

Sets where the errors are logged to.

Bağımsız Değişkenler

errdat

Ya sinir ağı özkaynağı veya sinir ağı eğitim verisi özkaynağı.

log_file

The log file path.

Dönen Değerler

Dönen değer yok.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top