CascadiaPHP 2024

fann_set_learning_momentum

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_learning_momentumSets the learning momentum

Açıklama

fann_set_learning_momentum(resource $ann, float $learning_momentum): bool

Sets the learning momentum.

More info available in fann_get_learning_momentum().

Bağımsız Değişkenler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

learning_momentum

The learning momentum.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top