fann_set_cascade_max_cand_epochs

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_max_cand_epochsSets the max candidate epochs

Açıklama

fann_set_cascade_max_cand_epochs(resource $ann, int $cascade_max_cand_epochs): bool

Sets the max candidate epochs.

Bağımsız Değişkenler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

cascade_max_cand_epochs

The max candidate epochs.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top