PHP 8.0.6 Released!

fann_set_cascade_min_out_epochs

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_min_out_epochsSets the minimum out epochs

Açıklama

fann_set_cascade_min_out_epochs ( resource $ann , int $cascade_min_out_epochs ) : bool

Sets the minimum out epochs.

Değiştirgeler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

cascade_min_out_epochs

The minimum out epochs.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev sadece fann eklentisi libfann >= 2.2 ile derlenmişse kullanılabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top