fann_set_learning_rate

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_learning_rateSets the learning rate

Açıklama

fann_set_learning_rate(resource $ann, float $learning_rate): bool

Sets the learning rate.

More info available in fann_get_learning_rate().

Bağımsız Değişkenler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

learning_rate

The learning rate.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top