fann_set_cascade_weight_multiplier

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_weight_multiplierSets the weight multiplier

Açıklama

fann_set_cascade_weight_multiplier(resource $ann, float $cascade_weight_multiplier): bool

Sets the weight multiplier.

Bağımsız Değişkenler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

cascade_weight_multiplier

The weight multiplier.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top