fann_scale_train

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_scale_trainScale input and output data based on previously calculated parameters

Açıklama

fann_scale_train(resource $ann, resource $train_data): bool

Scale input and output data based on previously calculated parameters.

Bağımsız Değişkenler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

train_data

Sinir ağı eğitim verisi özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top