fann_set_cascade_candidate_change_fraction

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_cascade_candidate_change_fractionSets the cascade candidate change fraction

Açıklama

fann_set_cascade_candidate_change_fraction(resource $ann, float $cascade_candidate_change_fraction): bool

Sets the cascade candidate change fraction.

Bağımsız Değişkenler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

cascade_candidate_change_fraction

The cascade candidate change fraction.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top