CascadiaPHP 2024

fann_set_rprop_increase_factor

(PECL fann >= 1.0.0)

fann_set_rprop_increase_factorSets the increase factor used during RPROP training

Açıklama

fann_set_rprop_increase_factor(resource $ann, float $rprop_increase_factor): bool

Sets the increase factor used during RPROP training.

Bağımsız Değişkenler

ann

Sinir ağı özkaynağı.

rprop_increase_factor

The increase factor.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true yoksa falsedöner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top