CascadiaPHP 2024

Memcached::prependByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::prependByKeyPrepend data to an existing item on a specific server

Açıklama

public Memcached::prependByKey(string $server_key, string $key, string $value): ?bool

Memcached::prependByKey() is functionally equivalent to Memcached::prepend(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server.

Bağımsız Değişkenler

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

key

The key of the item to prepend the data to.

value

The string to prepend.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Returns null when compression is on.

Hatalar/İstisnalar

Returns null and raises an E_WARNING when compression is enabled.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top