Memcached::casByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::casByKeyCompare and swap an item on a specific server

Açıklama

public Memcached::casByKey(
    string|int|float $cas_token,
    string $server_key,
    string $key,
    mixed $value,
    int $expiration = 0
): bool

Memcached::casByKey() is functionally equivalent to Memcached::cas(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server. This is useful if you need to keep a bunch of related keys on a certain server.

Bağımsız Değişkenler

cas_token

Unique value associated with the existing item. Generated by memcache.

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

key

Değerin saklanacağı anahtar.

value

Saklanacak değer.

expiration

Zaman aşımı, öntanımlı 0'dır. Daha ayrıntılı bilgi için Zaman aşımı süreleri bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_DATA_EXISTS if the item you are trying to store has been modified since you last fetched it.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top