PHPerKaigi 2021

Memcached::setMultiByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::setMultiByKeyStore multiple items on a specific server

Açıklama

public Memcached::setMultiByKey ( string $server_key , array $items , int $expiration = ? ) : bool

Memcached::setMultiByKey() is functionally equivalent to Memcached::setMulti(), except that the free-form server_key can be used to map the keys from items to a specific server. This is useful if you need to keep a bunch of related keys on a certain server.

Değiştirgeler

server_key

The key identifying the server to store the value on or retrieve it from. Instead of hashing on the actual key for the item, we hash on the server key when deciding which memcached server to talk to. This allows related items to be grouped together on a single server for efficiency with multi operations.

items

Sunucuda saklanacak ilişkisel dizi.

expiration

Zaman aşımı, öntanımlı 0'dır. Daha ayrıntılı bilgi için Zaman aşımı süreleri bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Gerekirse Memcached::getResultCode() kullanın.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top