CascadiaPHP 2024

Memcached::setMultiByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::setMultiByKeyStore multiple items on a specific server

Açıklama

public Memcached::setMultiByKey(string $server_key, array $items, int $expiration = 0): bool

Memcached::setMultiByKey() is functionally equivalent to Memcached::setMulti(), except that the free-form server_key can be used to map the keys from items to a specific server. This is useful if you need to keep a bunch of related keys on a certain server.

Bağımsız Değişkenler

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

items

Sunucuda saklanacak ilişkisel dizi.

expiration

Zaman aşımı, öntanımlı 0'dır. Daha ayrıntılı bilgi için Zaman aşımı süreleri bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Gerekirse Memcached::getResultCode() kullanılmalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top