PHPCon Poland 2024

Memcached::incrementByKey

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::incrementByKeyIncrement numeric item's value, stored on a specific server

Açıklama

public Memcached::incrementByKey(
    string $server_key,
    string $key,
    int $offset = 1,
    int $initial_value = 0,
    int $expiry = 0
): int|false

Memcached::incrementByKey() increments a numeric item's value by the specified offset. If the item's value is not numeric, an error will result. Memcached::incrementByKey() will set the item to the initial_value parameter if the key doesn't exist.

Bağımsız Değişkenler

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

key

The key of the item to increment.

offset

The amount by which to increment the item's value.

initial_value

The value to set the item to if it doesn't currently exist.

expiry

The expiry time to set on the item.

Dönen Değerler

Returns new item's value on success başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top