PHPKonf 2020 Online

Memcached::touch

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::touchSet a new expiration on an item

Açıklama

public Memcached::touch ( string $key , int $expiration ) : bool

Memcached::touch() sets a new expiration value on the given key.

Değiştirgeler

key

Değerin saklanacağı anahtar.

expiration

Zaman aşımı, öntanımlı 0'dır. Daha ayrıntılı bilgi için Zaman aşımı süreleri bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner. Gerekirse Memcached::getResultCode() kullanın.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
5
Pramod Patil
6 years ago
This is only supported when binary protocol is enabled.
$obj = new Memcached();
$obj->setOption(\Memcached::OPT_BINARY_PROTOCOL, true);
up
4
Dehumanizer
5 years ago
With PHP 5.4.41 and memcached 1.4.24 it works in ASCII mode as well.
To Top