SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

Memcached::resetServerList

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::resetServerListClears all servers from the server list

Açıklama

public Memcached::resetServerList(): bool

Memcached::resetserverlist() removes all memcache servers from the known server list, resetting it back to empty.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top