CascadiaPHP 2024

Memcached::resetServerList

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::resetServerListClears all servers from the server list

Açıklama

public Memcached::resetServerList(): bool

Memcached::resetserverlist() removes all memcache servers from the known server list, resetting it back to empty.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top