Memcached::delete

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::deleteDelete an item

Açıklama

public Memcached::delete(string $key, int $time = 0): bool

Delete the key from the server.

Bağımsız Değişkenler

key

The key to be deleted.

time

The amount of time the server will wait to delete the item.

Bilginize: memcached 1.3.0 (2009'da dağıtılan) itibariyle bu özellik artık desteklenmemektedir. Sıfırdan farklı zaman değerleri silme işleminin başarısız olmasına sebep olur. Memcached::getResultCode() yöntemi MEMCACHED_INVALID_ARGUMENTS döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_NOTFOUND if the key does not exist.

Örnekler

Örnek 1 Memcached::delete() example

<?php
$m
= new Memcached();
$m->addServer('localhost', 11211);

$m->delete('key1');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
17
Pramod Patil
9 years ago
--For PECL memcached 2.10--
delete used with second argument 'time' returns false and set the error code and message for invalid arguments unless used without Memcached::OPT_BINARY_PROTOCOL.

getResultCode() and getResultMessage() returns 38 and INVALID ARGUMENTS respectively.
To Top