CascadiaPHP 2024

Memcached::getMultiByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::getMultiByKeyRetrieve multiple items from a specific server

Açıklama

public Memcached::getMultiByKey(string $server_key, array $keys, int $get_flags = 0): array|false

Memcached::getMultiByKey() is functionally equivalent to Memcached::getMulti(), except that the free-form server_key can be used to map the keys to a specific server.

Bağımsız Değişkenler

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

keys

Array of keys to retrieve.

get_flags

The flags for the get operation.

Dönen Değerler

Returns the array of found items başarısızlık durumunda false döner. Gerekirse Memcached::getResultCode() kullanılmalıdır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL memcached 3.0.0 The &cas_tokens parameter was removed. The Memcached::GET_EXTENDED was added and when passed as a flag it ensures the CAS tokens to be fetched.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top