PHPCon Poland 2024

Memcached::quit

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::quitClose any open connections

Açıklama

public Memcached::quit(): bool

Memcached::quit() closes any open connections to the memcache servers.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top