PHP 8.1.28 Released!

Memcached::deleteMultiByKey

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::deleteMultiByKeyDelete multiple items from a specific server

Açıklama

public Memcached::deleteMultiByKey(string $server_key, array $keys, int $time = 0): array

Memcached::deleteMultiByKey() is functionally equivalent to Memcached::deleteMulti(), except that the free-form server_key can be used to map the keys to a specific server.

Bağımsız Değişkenler

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

keys

The keys to be deleted.

time

The amount of time the server will wait to delete the items.

Bilginize: memcached 1.3.0 (2009'da dağıtılan) itibariyle bu özellik artık desteklenmemektedir. Sıfırdan farklı zaman değerleri silme işleminin başarısız olmasına sebep olur. Memcached::getResultCode() yöntemi MEMCACHED_INVALID_ARGUMENTS döndürür.

Dönen Değerler

anahtarlar indisli bir dizi döner. Her elemanın değeri, ilgili anahtar silinmişse true, silme başarısız olmuşsa Memcached::RES_* sabitlerinden biri olur.

Memcached::getResultCode() son silme işleminin sonuç kodunu döndürür; buradaki son silme işlemi anahtarlar’ın son elemanı için silme işlemidir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top