International PHP Conference Berlin 2023

Memcached::deleteMultiByKey

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::deleteMultiByKeyDelete multiple items from a specific server

Açıklama

public Memcached::deleteMultiByKey(string $server_key, array $keys, int $time = 0): bool

Memcached::deleteMultiByKey() is functionally equivalent to Memcached::deleteMulti(), except that the free-form server_key can be used to map the keys to a specific server.

Bağımsız Değişkenler

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

keys

The keys to be deleted.

time

The amount of time the server will wait to delete the items.

Bilginize: As of memcached 1.3.0 (released 2009) this feature is no longer supported. Passing a non-zero time will cause the deletion to fail. Memcached::getResultCode() will return MEMCACHED_INVALID_ARGUMENTS.

Dönen Değerler

Returns an array indexed by keys. Each element is true if the corresponding key was deleted, or one of the Memcached::RES_* constants if the corresponding deletion failed.

The Memcached::getResultCode() will return the result code for the last executed delete operation, that is, the delete operation for the last element of keys.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top