PHPCon Poland 2024

Memcached::deleteMulti

(PECL memcached >= 2.0.0)

Memcached::deleteMultiDelete multiple items

Açıklama

public Memcached::deleteMulti(array $keys, int $time = 0): array

Delete the array of keys from the server.

Bağımsız Değişkenler

keys

The keys to be deleted.

time

The amount of time the server will wait to delete the items.

Bilginize: memcached 1.3.0 (2009'da dağıtılan) itibariyle bu özellik artık desteklenmemektedir. Sıfırdan farklı zaman değerleri silme işleminin başarısız olmasına sebep olur. Memcached::getResultCode() yöntemi MEMCACHED_INVALID_ARGUMENTS döndürür.

Dönen Değerler

anahtarlar indisli bir dizi döner. Her elemanın değeri, ilgili anahtar silinmişse true, silme başarısız olmuşsa Memcached::RES_* sabitlerinden biri olur.

Memcached::getResultCode() son silme işleminin sonuç kodunu döndürür; buradaki son silme işlemi anahtarlar’ın son elemanı için silme işlemidir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top