PHPerKaigi 2024

Memcached::replace

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::replaceReplace the item under an existing key

Açıklama

public Memcached::replace(string $key, mixed $value, int $expiration = 0): bool

Memcached::replace() is similar to Memcached::set(), but the operation fails if the key does not exist on the server.

Bağımsız Değişkenler

key

Değerin saklanacağı anahtar.

value

Saklanacak değer.

expiration

Zaman aşımı, öntanımlı 0'dır. Daha ayrıntılı bilgi için Zaman aşımı süreleri bölümüne bakınız.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_NOTSTORED if the key does not exist.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top