PHP 8.1.28 Released!

Memcached::getDelayedByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::getDelayedByKeyRequest multiple items from a specific server

Açıklama

public Memcached::getDelayedByKey(
    string $server_key,
    array $keys,
    bool $with_cas = false,
    ?callable $value_cb = null
): bool

Memcached::getDelayedByKey() is functionally equivalent to Memcached::getDelayed(), except that the free-form server_key can be used to map the keys to a specific server.

Bağımsız Değişkenler

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

keys

Array of keys to request.

with_cas

Whether to request CAS token values also.

value_cb

The result callback or null.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Gerekirse Memcached::getResultCode() kullanılmalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top