SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

Memcached::deleteByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::deleteByKeyDelete an item from a specific server

Açıklama

public Memcached::deleteByKey(string $server_key, string $key, int $time = 0): bool

Memcached::deleteByKey() is functionally equivalent to Memcached::delete(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server.

Değiştirgeler

server_key

Değerin depolanacağı veya geri alınacağı sunucuyu tanımlayan anahtar. Hangi memcached sunucusuyla konuşulacağına karar verirken, öğe için gerçek anahtar yerine, sunucu anahtarına karıştırma uygulanır. Bu, çoklu işlemlerle verimlilik için ilgili öğelerin tek bir sunucuda gruplanmasına izin verir.

key

The key to be deleted.

time

The amount of time the server will wait to delete the item.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. The Memcached::getResultCode() will return Memcached::RES_NOTFOUND if the key does not exist.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top