CascadiaPHP 2024

SolrQuery::getGroupFunctions

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrQuery::getGroupFunctionsReturns group functions (group.func parameter values)

Açıklama

public SolrQuery::getGroupFunctions(): array

Returns group functions (group.func parameter values)

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top