PHP 8.1.26 Released!

SolrQuery::getGroupSortFields

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrQuery::getGroupSortFieldsReturns the group.sort value

Açıklama

public SolrQuery::getGroupSortFields(): array

Returns the group.sort value

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top