SolrQuery::getGroupCachePercent

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrQuery::getGroupCachePercentReturns group cache percent value

Açıklama

public SolrQuery::getGroupCachePercent(): int

Returns group cache percent value

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top