CascadiaPHP 2024

SolrQuery::getGroupTruncate

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrQuery::getGroupTruncateReturns the group.truncate value

Açıklama

public SolrQuery::getGroupTruncate(): bool

Returns the group.truncate value

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top