PHP 8.1.24 Released!

SolrQuery::getGroupFormat

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrQuery::getGroupFormatReturns the group.format value

Açıklama

public SolrQuery::getGroupFormat(): string

Returns the group.format value

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top