PHPCon Poland 2024

SolrQuery::getGroupNGroups

(PECL solr >= 2.2.0)

SolrQuery::getGroupNGroupsReturns the group.ngroups value

Açıklama

public SolrQuery::getGroupNGroups(): bool

Returns the group.ngroups value

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top