PHPCon Poland 2024

mcrypt_enc_is_block_algorithm

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_is_block_algorithmAçık kipin algoritması bir küme algoritması mı diye bakar

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_enc_is_block_algorithm(resource $şt): bool

Açık kipin algoritmasının bir küme algoritması olup olmadığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Algoritma bir küme algoritması ise true, bir akım algoritması ise false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top