PHPCon Poland 2024

mcrypt_generic_init

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_generic_initŞifreleme için gerekli tüm tamponları ilklendirir

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_generic_init(resource $şt, string $anahtar, string $iv): int

mcrypt_generic() veya mdecrypt_generic() işlevinden önce bu işlevi çağırmanız gerekir.

Bağımsız Değişkenler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

anahtar

Azami anahtar uzunluğu mcrypt_enc_get_key_size() işlevi ile öğrenilebilir; işlevin döndürdüğü değer ve daha küçük her değer geçerlidir.

iv

Normalde algoritma küme uzunluğundadır, fakat gerçek boyu mcrypt_enc_get_iv_size() işleviyle de öğrenebilirsiniz. ECB kipinde IV yok sayılır. CFB, CBC, STREAM, nOFB ve OFB kipleri için bir IV olması ZORUNLUdur. Rasgele ve eşsiz (fakat gizli değil) olmalıdır. Şifreleme ve şifre çözme amacıyla aynı veri için aynı IV kullanılmalıdır. Bir IV kullanmak istemiyorsanız sıfırlarla (\0) doldubilirsiniz, fakat bunu yapmanız önerilmez.

Dönen Değerler

İşlev bir hata durumunda negatif bir değer döndürür: Anahtar uzunluğu hatalı ise -3, bellek ayırmada sorun çıkmışsa -4, bilinmeyen bir hata türü için bunlar dışında bir negatif değer döner. Hatayla birlikte bir de uyarı gösterilir.Yanlış sayıda bağımsız değişken aktarılması halinde işlev false döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Anonymous
11 years ago
The mcrypt implementation of RC2 algorithm supports an effective key length of 1024 bits only.
It is however possible to use an effective key length in 1..1024 bits, by transforming the key before use as follows:

<?php

function transformKey($key, $effKeyLen)

{
$pitable = array(
0xD9, 0x78, 0xF9, 0xC4, 0x19, 0xDD, 0xB5, 0xED, 0x28, 0xE9, 0xFD, 0x79, 0x4A, 0xA0, 0xD8, 0x9D,
0xC6, 0x7E, 0x37, 0x83, 0x2B, 0x76, 0x53, 0x8E, 0x62, 0x4C, 0x64, 0x88, 0x44, 0x8B, 0xFB, 0xA2,
0x17, 0x9A, 0x59, 0xF5, 0x87, 0xB3, 0x4F, 0x13, 0x61, 0x45, 0x6D, 0x8D, 0x09, 0x81, 0x7D, 0x32,
0xBD, 0x8F, 0x40, 0xEB, 0x86, 0xB7, 0x7B, 0x0B, 0xF0, 0x95, 0x21, 0x22, 0x5C, 0x6B, 0x4E, 0x82,
0x54, 0xD6, 0x65, 0x93, 0xCE, 0x60, 0xB2, 0x1C, 0x73, 0x56, 0xC0, 0x14, 0xA7, 0x8C, 0xF1, 0xDC,
0x12, 0x75, 0xCA, 0x1F, 0x3B, 0xBE, 0xE4, 0xD1, 0x42, 0x3D, 0xD4, 0x30, 0xA3, 0x3C, 0xB6, 0x26,
0x6F, 0xBF, 0x0E, 0xDA, 0x46, 0x69, 0x07, 0x57, 0x27, 0xF2, 0x1D, 0x9B, 0xBC, 0x94, 0x43, 0x03,
0xF8, 0x11, 0xC7, 0xF6, 0x90, 0xEF, 0x3E, 0xE7, 0x06, 0xC3, 0xD5, 0x2F, 0xC8, 0x66, 0x1E, 0xD7,
0x08, 0xE8, 0xEA, 0xDE, 0x80, 0x52, 0xEE, 0xF7, 0x84, 0xAA, 0x72, 0xAC, 0x35, 0x4D, 0x6A, 0x2A,
0x96, 0x1A, 0xD2, 0x71, 0x5A, 0x15, 0x49, 0x74, 0x4B, 0x9F, 0xD0, 0x5E, 0x04, 0x18, 0xA4, 0xEC,
0xC2, 0xE0, 0x41, 0x6E, 0x0F, 0x51, 0xCB, 0xCC, 0x24, 0x91, 0xAF, 0x50, 0xA1, 0xF4, 0x70, 0x39,
0x99, 0x7C, 0x3A, 0x85, 0x23, 0xB8, 0xB4, 0x7A, 0xFC, 0x02, 0x36, 0x5B, 0x25, 0x55, 0x97, 0x31,
0x2D, 0x5D, 0xFA, 0x98, 0xE3, 0x8A, 0x92, 0xAE, 0x05, 0xDF, 0x29, 0x10, 0x67, 0x6C, 0xBA, 0xC9,
0xD3, 0x00, 0xE6, 0xCF, 0xE1, 0x9E, 0xA8, 0x2C, 0x63, 0x16, 0x01, 0x3F, 0x58, 0xE2, 0x89, 0xA9,
0x0D, 0x38, 0x34, 0x1B, 0xAB, 0x33, 0xFF, 0xB0, 0xBB, 0x48, 0x0C, 0x5F, 0xB9, 0xB1, 0xCD, 0x2E,
0xC5, 0xF3, 0xDB, 0x47, 0xE5, 0xA5, 0x9C, 0x77, 0x0A, 0xA6, 0x20, 0x68, 0xFE, 0x7F, 0xC1, 0xAD);
$invpitable = array_flip($pitable);

// Apply the regular RC2 key expansion algorithm.
$t = strlen($key);
$key = array_values(unpack('C*C', $key));

for (
$i = $t; $i < 128; $i++)
$key[$i] = $pitable[($key[$i - 1] + $key[$i - $t]) & 0xFF];

$t8 = ($effKeyLen + 7) >> 3;
$tm = 0xFF >> (8 * $t8 - $effKeyLen);
$i = 128 - $t8;
$key[$i] = $pitable[$key[$i] & $tm];

while (
$i--)
$key[$i] = $pitable[$key[$i + 1] ^ $key[$i + $t8]];

// Map the first byte: this operation will be undone by
// mcrypt internals.
$key[0] = $invpitable[$key[0]];

// Return the transformed key as a string.
array_unshift($key, 'C*');
return
call_user_func_array('pack', $key);
}

// Usage example
$r = mcrypt_module_open(MCRYPT_RC2, $algoDir, $mode, $modeDir);
mcrypt_generic_init($r, transformKey($originalKey, $effectiveKeyLength), $iv);

?>
To Top