PHP 8.0.3 Released!

mcrypt_enc_get_iv_size

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_enc_get_iv_sizeAçık algoritmanın ilklendirme vektörü uzunluğunu döndürür

Açıklama

mcrypt_enc_get_iv_size ( resource $şt ) : int

Şifreleme tanıtıcısı ile belirtilen algoritmanın ilklendirme vektörü (iv) uzunluğunu döndürür. CBC, CFB ve OFB kipleri ile akım kipindeki bazı algoritmalar bir ilklendirme vektörü kullanır.

Değiştirgeler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Açık algoritma tarafından iv yok sayılıyorsa 0, aksi takdirde iv boyunu döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top